Quý vị và các bạn thân yêu đang được cùng tôi thưởng thức một bộ phim sex học sinh rất hay, nhân vật chính của bộ phim Câu chuyện lập lại trật tự trường học của cô giáo dâm này là Mana Sakura. Cô giáo này đã cùng sự dâm đãng và biến thái của bản thân để điều trị những học sinh cá biệt, khiến chúng phải khiếp sợ cô giáo này.