Học nhóm cùng cô bạn thân Sora Shiina! Sora Shiina cô ý là bạn thân của tôi nhưng mà trong đầu óc tôi lúc nào cũng hiện lên những suy nghĩ đen tối nhất. Cũng chính vì thế mà tôi thường hay nhờ nó giải giúp bài tập về nhà. Thế rồi vào 1 hôm tôi lấy can đảm để thực hiện được ý đồ của mình. Địt vào lồn con bạn thân khiến tôi trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Nay không hiểu sao con bạn ko có ý kiến gì trái lại nó còn động viên tôi chơi cho lâu vào để được sướng lâu hơn.

Học nhóm cùng cô bạn thân Sora Shiina

Học nhóm cùng cô bạn thân Sora Shiina