Một khi đã địt là Mitsuha Higuchi sẽ cháy hết mình. Là một con người cầu toàn vậy nên trong bất cứ mọi công việc Mitsuha Higuchi đều hết sức nhiệt huyết dùng tất cả công sức của mình để thực hiện việc đó cho chọn vẹn và hoàn hảo nhất. Tình dục cũng là một trong những công việc mà Mitsuha Higuchi dành toàn tâm toàn ý để có được những cuộc địt tuyệt vời nhất. Bạn xem cũng thấy được đó, đã không địt thì thôi chứ một khi đã địt là Mitsuha Higuchi vô cùng lăn sả luôn, mồ hôi ướt đẫm tóc tai mặt mũi luôn kìa. Địt như thế mới gọi là địt chứ kiểu vừa địt mà như kiểu vừa buồn ngủ thì thà không địt còn tốt hơn.

Một khi đã địt là Mitsuha Higuchi sẽ cháy hết mình

Một khi đã địt là Mitsuha Higuchi sẽ cháy hết mình